Fonds

Met het Iepen Mienskipsfûns (IMF) stimuleert de provincie de leefbaarheid in een wijk, dorp, stad of regio. Een fonds waarvoor dit jaar 2,5 miljoen euro beschikbaar is gesteld. Op maandag 17 augustus opent de derde aanvraagronde voor subsidie van honderden leefbaarheidsprojecten. Het fonds betreft projecten op het gebied van duurzame energie, landschap, culturele activiteiten, sociale innovatie, krimp, zorg, vervoer en…

Lees meer