Rietland, moerasbos en grasland in Easterskar

0

Odilia Hiemstra was in het gebied Easterskar en stuurde ons deze foto. Ze vertelt erbij: “Geweldig helder weer met prachtige luchten!”

Het gebied Easterskar is in de tweede helft van de negentiende eeuw verveend. Het gebied bestaat nu vooral uit water, rietland, moerasbos en grasland. Het openwater laat voornamelijk petgaten en enkele nieuwere zandputten zien. De graslanden worden als hooiland gebruikt. Bemesten wordt niet gedaan, waardoor sloten schoon en voedselarm blijven. Dat komt de plantenrijkdom ten goede. In de sloten wordt soms blaasjeskruid gevonden. De vegetatie in het open water herstelde zich snel na een nieuwe inrichting van de waterhuishouding. Zo heel af en toe wordt een melding gedaan van heischraal grasland. Daar komen soorten als klokjesgentiaan, heidekartelblad, blauwe knoop en Spaanse ruiter voor.

Delen:

Reacties