Gjalt de Groot

De Alde Feanen is nu een natuurgebied dat ligt tussen Leeuwarden en Drachten, waar je heerlijk kunt wandelen en fietsen. Maar 100 jaar geleden zag het leven er anders uit. Vooral als het water uit het merengebied bij een zuidwesterstorm hoog opwaaide tegen de dijken. ‘We strûpe derûnder!’ was een noodkreet. Dan was het zaak om droog te blijven. Het…

Lees meer