tytsjerksteradiel

Met de maarteditie van Friesland Post haal je het voorjaar in huis! We vertellen over de filmdocu Vogels Kun Je Niet Melken. De boer, het land en de zonen, trekken met aaisykers Anne Wind uit Pingjum en Sjoerd Atze de Jong uit Witmarsum het veld in en gaan Yn Petear met Christien Lycklama à Nijeholt, een verbinder met een missie. Verder…

Lees meer

De decembereditie van Friesland Post ligt nu in de winkel! In dit laatste nummer van de maand een nieuw gezicht: Herman Broers, de nieuwe hoofdredacteur van Friesland Post. Hij stelt zich voor aan onze lezers. Verder het zagen van je eigen kerstboom, het sprookjeshuis van Nanda in Lytse Geast, monumenten die kouder worden en Kerstmarkten in Fryslân die je hopelijk…

Lees meer