weidevogels

De filmdocumentaire Vogels kun je niet melken van regisseur Barbara Makkinga heeft 10.000 bezoekers gehaald. De documentaire laat het kwetsbare Friese leefgebied zien van de grutto’s die volop aanwezig zijn bij boer Bote de Boer. Waar boer Bote de voorkeur heeft voor het behoud van deze weidevogels, houden zijn zonen het liever bij koeien. Boer Bote werd voorafgaand aan een…

Lees meer

Het gaat slecht met de weidevogels. In twintig jaar tijd is de gruttostand ruim gehalveerd en die van de kievit bijna. Met de populaties scholeksters en veldleeuweriken staat het er nog slechter voor. Uit analyse van de meest recente cijfers van de weidevogelstand door het Centraal Bureau voor de Statistiek en Sovon Vogelonderzoek Nederland komt een dramatisch beeld naar voren.…

Lees meer