Hoogbejaarden spelen oorlogen na

0

Ze zijn tachtig jaar en ouder en hebben de crisisjaren van begin vorige eeuw en de beide Wereldoorlogen in alle hevigheid meegemaakt. 21 hoogbejaarde bewoners van Mienskipssintrum Leppehiem in Akkrum gaan deze heftige periodes op donderdag 18, vrijdag 19 en zaterdag 20 september naspelen.

De oudste deelnemers aan het toneelproject zijn 99 jaar: Annie Bangma mocht heel haar leven graag dansen en doet dat nu ook – met rollator. Haar leeftijdsgenote Lies Woudstra speelt mee in haar rolstoel.  De jongste speler is 15 jaar en gastspeelster: Mirjam Hoekstra uit Akkrum is de achterkleindochter van verzetsstrijder Johannes Post.

De toneelstukken duren maximaal een kwartier. Reden is dat de bewoners van Leppehiem drie keer per avond moeten optreden en vanwege de gemiddelde hoge leeftijd de inspanning niet al te groot mag zijn. De voorstellingen zijn vrijwel uitverkocht, maar voor de snelle beslissers zijn nog kaarten beschikbaar, vertellen initiatiefnemers Eelco en Hennie Sixma van het organiserende bureau Keetlel in Akkrum. De voorstelling wordt mogelijk gemaakt door Mienskipssintrum Leppehiem. Daarnaast heeft ook stimuleringsfonds Stichting ‘Lang Leve De kunst‘ een financiële ondersteuning verleend.

14091654a14091651a14091650a14091653a14091655a14091656a14091652a

Foto’s: Persbureau Noordoost / Alex J. de Haan

Delen:

Reacties