Omgeving Leeuwarden station krijgt metamorfose

0

In Leeuwarden krijgt de omgeving van het station de komende 2,5 tot 3 jaren een metamorfose. De gemeente Leeuwarden, provincie Fryslân, NS en ProRail maakten samen een inrichtingsplan voor het gebied voor het station tot aan de binnenstad. Wethouder Henk Deinum en gedeputeerde Sietske Poepjes presenteerden 3 februari de plannen. De gemeenteraad van Leeuwarden neemt begin maart een besluit.

De veranderingen

De bedoeling is om de entree tot de binnestad mooier te maken en het knooppunt voor openbaar vervoer te worden in Fryslân. Het busstation krijgt een nieuwe lay-out die heel flexibel, overzichtelijk en veilig moet worden. Het gebied moet zo aantrekkelijk, overzichtelijk, veilig ingedeeld worden zonder hinder van obstakels. Aan de noordkant van de Stationsweg ontstaat door de wijziging van de verkeersroute een nieuw Stationsplein waar alleen voetgangers en fietsers kunnen komen. Hierdoor verandert het gebied van een doorgangsgebied in een gebied waar mensen ook rustig kunnen verblijven. Het autoverkeer rijdt in de plannen voortaan met een lage snelheid (30 km per uur) rechtdoor langs het Aegongebouw.

Culturele Hoofdstad 2018 waarmaken

“We willen klaar zijn voor de toekomst, zeker als we in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa zijn. De omgeving van het station is één van de visitekaartjes van onze stad,”  legt projectleider Ynze Haitsma van de gemeente Leeuwarden uit. Het is de bedoeling dat de metamorfose van het gebied eind  2017 klaar is. Dan is het stationsgebied klaar voor Culturele Hoofdstad in 2018 en de jaren daarna.

Fietsen uit het zicht

Het is de bedoeling dat treinreizigers en andere bezoekers van het stationsgebied de eerste 24 uur hun fiets gratis kunnen stallen. Hiermee is het mogelijk om alle fietsenstallingen voor het station op straatniveau te verwijderen. Na de uitbreiding van de ondergrondse fietsenstalling is er ruimte voor het stallen van ongeveer 3.000 fietsen.

Jaume Plensa ontwerpt eerste van de ‘Eleven Fountains’

Er komt een fontein in het kader van ‘Eleven Fountains’, ontworpen door de Spaanse kunstenaar Jaume Plensa. Wetsus, internationaal topinstituut voor watertechnologie, wordt  betrokken bij de verdere ontwikkeling van de fontein. Eleven Fountains is een van de grote projecten van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018.

Miljoeneninvestering

De investering zal totaal € 20,55 miljoen gaan kosten. De gemeente Leeuwarden zal ongeveer € 8,5 miljoen moeten investeren, de provincie Fryslân € 6,5 miljoen en het ministerie van Infrastructuur & Milieu € 3,55 miljoen. Na schatting zal de Europese subsidie ongeveer € 2,0 miljoen zijn.

 

Delen:

Reacties