Oude, gouden schatten in Fries Museum

0

In de Friese terpen is al heel wat middeleeuws goud gevonden. Het goud is belandt in het Fries museum, die nu deze vondsten laat zien met tentoonstelling ‘Goud’ . De uitblinkers van al het goud zijn de goudschat van Dronrijp, de Fibula van Wijnaldum en een uniek gespschildje dat voor het eerst getoond wordt. Het goud is niet alleen mooi om te zien, maar achter elke munt, hanger en zwaardknop gaat een verhaal schuil. Goud betekende aanzien, welvaart en macht.

Schatten lenen

De schat van Wieuwerd wordt speciaal naar de Friese hoofdstad gehaald vanuit Leiden. Dit is de grootste goudschat van heel Noord-Nederland. Bestaande uit 39 goudstukken, samen 220 gram aan goud.

Het Groninger museum, Noordelijk Archeologisch Depot Nuis en vondsten van metaaldetectorzoeker worden door het Fries museum in bruikleen genomen voor de tentoonstelling.

‘Boomkistdame’ krijgt een gezicht

Naast al het goud dat is opgegraven, is ook een vrouw gevonden uit de 7e eeuw. Zij is begraven in een holle eikenboom. De zogenaamde ‘boomkistdame’ is gevonden in het hoogste terp van Friesland: Hogebeintum. Speciaal voor de tentoonstelling Goud krijgt deze mysterieuze dame een gezicht. De presentatie vindt plaats in een ruimte parallel tegenover de goudtentoonstelling, samen met het originele skelet.

Delen:

Reacties