50PLUS deelnemer aan verkiezingen Provinciale Staten en Wetterskip Fryslân

0

De 50PLUS partij doet op 18 maart mee met zowel de verkiezingen voor de Provinciale Staten als die voor Wetterskip Fryslân. Afgelopen maandag is door Jan Waterlander (lijsttrekker Provinciale Staten) en Theun Wiersma (lijsttrekker Wetterskip Fryslân) namens de politieke partij 50PLUS de registratie officieel gemaakt in het gemeentehuis te Leeuwarden en het hoofdkantoor van Wetterskip Fryslân in de Friese provinciestad.

Zowel Waterlander als Wiersma konden onder andere ruim veertig steunverklaringen aan de betreffende ambtenaren overhandigen. De heren zijn blij met de voorspoedige gang van zaken. Met de woorden “It giet oan!” schudden zij elkaar de hand.

De partij wil zich graag voor de Provinciale Staten verkiezingen richten op het bevorderen van woonmogelijkheden voor de inwoners, met in het bijzonder de ouderen. Ook de mogelijkheid tot studeren moet voor zowel jong als oud voldoende zijn. Werkgelegenheid moet bevorderd worden door het stimuleren van ontwikkeling en kennis en kansen voor ouderen op de arbeidsmarkt. De natuur moet gespaard blijven vindt de partij, en ook moet toerisme en recreatie toenemen. De Friese taal en cultuur moet een plek behouden in de samenleving. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel. Onderzoek naar duurzame en alternatieve energiebronnen en duurzame producten moet gestimuleerd worden vinden de 50 plussers, én Friesland moet een zelfstandig bestuurlijke eenheid blijven, ook wel omschreven als “supergemeente”.

De speerpunten van 50PLUS voor het Wetterskip Fryslân richten zich op duurzaam schoon, veilig en betaalbaar water. Een verdeling van de waterschapslasten, te baseren op het profijtbeginsel, staat daarbij voorop. De partij wil dat waterschappen hun taken uitoefenen door vooral de samenwerking te zoeken met andere waterbeheerders.

Voor meer informatie over de verkiezingen kijk je op de site voor Provinciale Staten verkiezingen. Meer informatie over de 50plus partij vind je op hun eigen site.

Delen:

Reacties