Het verhaal van Bonifatius

0

De naam Bonifatius doet vast een belletje rinkelen. Maar wie was Bonifatius nou eigenlijk? En wat gebeurde er in het jaar 754? Je leest het in dit artikel*.

Wie was Bonifatius?
Bonifatius, werd in 673 geboren in het zuidwesten van Engeland. Als klein jongetje, van nog geen acht jaar oud, sloot hij zich aan bij een klooster in Exter. Zo’n 23 jaar later werd Bonifatius een priester.

Ondertussen was de 7e eeuw aangebroken. Een eeuw waarin de verspreiding van het christelijk geloof op gang kwam. Bonifatius wilde ook graag zijn steentje bijdragen aan dit zogeheten kersteningsproces en vertrok daarom, toen hij dertig jaar oud was, naar Friesland. Destijds hingen veel Friezen nog een Germaanse godsdienst aan. De dertigjarige bisschop zag het in dezen als zijn taak om de Friezen te bekeren. Dit lukte hem in het jaar 716 echter niet!

Op naar Utrecht
Van paus Gregorius II kreeg de Engelsman in 719 de opdracht om het kersteningsproces in het gebied ten oosten van de Rijn voort te zetten. Bonifatius zette, met succes, diverse nieuwe bisdommen op en reisde daarnaast veel door het land om mensen kennis te laten maken met het christendom.

In 721 kreeg Bonifatius de bisschopszetel van Willibrord aangeboden, maar hij weigerde dit aanbod, omdat het vele reizen hem zo goed beviel. Bonifatius bleef dan ook tot op hoge leeftijd reizen.

De moord op Bonifatius
Toen hij een jaar of 80 was vond de bisschop dat het tijd werd om het reizen vaarwel te zeggen. Hij aanvaarde een bisschopszetel en werd hiermee in 746 bisschop van Mainz. Hij ging zich als bisschop richten op het opzetten van kerkelijke instituties in gebieden in het huidige Duitsland. Zo richtte hij de abdij van Fulda op. Deze abdij is inmiddels uitgegroeid tot een belangrijke plek voor geestelijken in Europa.

Bonifatius wilde, ondanks zijn hoge leeftijd, nog één poging doen om de standvastige Friezen te bekeren. Samen met een gezelschap van 52 missionarissen ging de oude man in het jaar 754 op weg naar Dokkum, waar hij op 5 juni een doopfeest zou organiseren.

Het feest heeft de bisschop van Mainz echter nooit kunnen bijwonen. Tijdens zijn reis werd hij overvallen door een groep gewapende Friezen. Volgens de legende heeft de Bonifatius met een groot boek de zwaardsteken van de Friezen proberen af te weren. Helaas, mocht dit niet baten.

Onduidelijkheid
Het is nooit duidelijk geworden of het ging om een religieus geïnspireerde moord of om een roofmoord. Feit is wel dat het verhaal van Bonifatius tot op de dag van vandaag nog steeds verteld wordt op basis- en middelbare scholen. Bovendien wordt er in zowel Nederland als Duitsland nog jaarlijks aandacht besteed aan de dood van de bisschop.

*Er zijn (zoals dit vaker het geval is bij oude legendes) veel varianten van dit verhaal in omloop. Wij kunnen dus niet garanderen dat bovenstaand verhaal volledig/correct is.

Het verhaal van Bonifatius in Museum Dokkum

Wil je het verhaal van Bonifatius ervaren? Breng dan een bezoekje aan de Elfstedenstad Dokkum. Hier vind je Museum Dokkum! In dit prachtige museum is een permanente tentoonstelling over Bonifatius te zien. Daarnaast kun je t/m 4 november 2018 ook kennismaken met Bonifatius in de tentoonstelling ‘Wat heeft Bonifatius met Rembrandt te maken?

Delen:

Reacties