Mingd Koar Grou viert vrijheid met muziekstuk ‘FREDE’

0

 De reis en de concerten zullen in verband met het Corona virus in 2021 plaatsvinden. Nadere informatie hierover volgt later.

FREDE- Mingd Koar Grou kent een lange, rijke geschiedenis waarbij de Friese taal en cultuur al meer dan honderd jaar hoog in het vaandel staat. Sinds de oprichting in 1912, is het koor lid van de ‘Bond van Zangkoren’ en zijn de repetities in het Fermanje. In 1942 echter, was het bestuur verplicht om lid te worden van de ‘Kultuerkammer.’ Dit werd gezien als een Duits instituut, en om daarvoor het lidmaatschap te omzeilen, bedankte het koor tijdelijk voor ‘De Bond van Zangkoren’ en werd de naam van het zangkoor veranderd in ‘Doopsgezind Kerkkoor.’ De band wou blijven zingen maar niet onder opgelegde voorwaarden. Op een korte tijd na heeft het koor in deze trage jaren altijd kunnen blijven repeteren. Het moreel werd op peil gehouden door het zingen van het protestlied ‘Wie zingt verbant een wijl zijn zorgen.’

Bijzondere gelegenheden
Mingd Koar Grou heeft in het verleden meerdere keren een bijdrage geleverd aan bijzondere gelegenheden. Hiervoor zijn regelmatig componisten benaderd voor het schrijven van een passend muziekstuk. Zoals voorgaande jaren bij de dodenherdenking op 4 mei. De hartverscheurende liedjes van Ilse Weber werden vervolgens bewerkt voor het Mingd Koar en op muziek gezet door Jan de Jong.

Stilstaan bij vrijheid
Vijfenzeventig jaar leven we inmiddels in vrijheid. Het bestuur hoefde niet lang na te denken: het koor moest hier natuurlijk aandacht aan geven, het zolang in vrijheid mogen leven is het absoluut waard om bij stil te staan!

Thema vrede en vrijheid
In het verleden is vaker samengewerkt met schrijfster van poëtische teksten Baukje Wytsma, en de jonge, moderne componist Sipke Hoekstra. Baukje Wytsma haar toegankelijke teksten spreken heel veel mensen aan. Al moest het koor in het begin wel wat wennen aan de moderne muziek van Hoekstra. Gaandeweg de repetities wist het koor, maar later in de uitvoering ook de aanhoorders, zijn vernieuwende muziek te waarderen. In de loop van afgelopen jaar zijn tussen schrijfster, componist en koor de contacten dan ook weer aangehaald. Dit heeft er toe geleid dat het koor Wytsma en Hoekstra opnieuw opdracht heeft gegeven om teksten en muziek te schrijven en te componeren. Nu als thema: vrede en vrijheid. Deze samenwerking heeft geresulteerd in de indringende liedcyclus FREDE, en bestaat uit zeven delen die vloeiend in elkaar overlopen. Onder kalme, kundige leiding van dirigent Hans Algra is het muziekstuk door de leden ingestudeerd. De sfeer van de muziek neemt de luisteraars mee door een trage, donkere en emotionele periode uit onze geschiedenis. De impact van een oorlog werkt lang door en is voor veel mensen nog een hele tijd tastbaar.

Data première
In Engeland, Tenterden, zal rond de dagen dat Friesland is bevrijd -medio april-  de première plaatsvinden en half mei zal in Grou de Friese première spelen. Beide keren  -in Engeland en Grou- met de solisten Agnes van Laar sopraan en met Carl Visser op de vleugel. Iedereen is van harte welkom op zondag 17 mei 2020 om 14.00 uur en 16.00 uur in de Sint Pitertsjerke van Grou. Meer informatie is te vinden op de website www.grousterkoar.nl of u kan mailen naar info@grousterkoar.nl

Delen:

Reacties