Minste schoolverlaters in regio Zuidwest Friesland

0

Het aantal voortijdige schoolverlaters in de regio Zuidwest Friesland is de afgelopen jaren flink gedaald . Met maar 146 leerlingen die zonder diploma van school gingen, is de regio Zuidwest Friesland de regio met het laagst aantal schoolverlaters van heel Nederland.

Maar hoe kan het dat juist in deze regio het aantal scholieren dat de school verlaat zonder diploma zo laag ligt? Dit heeft een aantal redenen. Zo werken de afdelingen leerplicht en RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie) van de gemeenten Súdwest-Fryslân, Littenseradiel en de Fryske Marren samen met het Voortgezet en Middelbaar Beroeps Onderwijs. Deze nauwe samenwerking zorgt er voor dat goede begeleiding van jongeren mogelijk is. 18-plussers, jongeren die zonder diploma de overstap maken naar MBO niveau 1 en leerplichtige jongeren die niet naar school gaan; iedereen verdient begeleiding.

Zuidwest Friesland On Stage
Niet alleen de nauwe samenwerking tussen de verschillende partijen draagt bij aan het lage aantal schoolverlaters. Verschillende partijen uit de regio Zuidwest Friesland werken samen aan het project ‘Zuidwest Friesland On Stage’. Binnen dit project krijgen jongeren uit het Voortgezet Onderwijs de kans om kennis te maken met verschillende beroepen. Laatstgenoemde is enorm belangrijk aldus de verschillende partijen. Jongeren kunnen zich vast oriënteren op de beroepenmarkt, en de kans dat ze de juiste keuze maken voor hun vervolgstudie wordt hiermee vergroot.

Meer informatie
Zuidwest Friesland is niet de enige regio die deelneemt aan het landelijke project On Stage. Benieuwd of de regio waarin jij woont al meedoet aan dit initiatief? Kijk dan op Onderwijs On Stage.

Delen:

Reacties