Sintrum Frysktalige Berne-opfang viert feest!

0

Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO) vierde op 11 november feest! Met kinderdagverblijf De Zeeparels van Kids First in Stiens zijn er inmiddels 200 kinderdagverblijven en peuterspeelzalen te vinden waar een meertalig beleid is ingevoerd. Gedeputeerde Sietske Poepjes feliciteerde het kinderdagverblijf en sprak haar waardering uit over de inzet van alle 200 tweetalige locaties.

Al jaren helpt het SFBO, leidsters en managers, bij het vormgeven van een tweetalig beleid. Het SFBO is dan ook trots op het feit dat 200 locaties inmiddels een tweetalig beleid hebben doorgevoerd binnen hun organisatie.

Middag over meertalig opvoeden
Om dit te vieren stond 11 november in het teken van meertalig opvoeden. De middag werd geopend door de voorzitter van het SFBO, Hindrik ten Hoeve. Het woord werd gedurende de middag doorgegeven aan Marinella Orioni, en achtereenvolgens aan gedeputeerde Sietske Poepjes. In een korte lezing gaf Sietske Poepjes haar visie op de ontwikkeling van het tweetalig beleid binnen peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

It pake & beppe (en oare grutte freonen)- boekje
Belangrijk moment van de middag was de overhandiging van het boekje ‘It pake & beppe (en oare grutte freonen)-boekje. Dit boekje bomvol taalactiviteiten is speciaal gemaakt voor pakes en beppes, maar kan ook door andere volwassen vrienden van kleine kinderen worden gebruikt. De activiteiten in het boekje zijn in het Fries, zodat kinderen spelenderwijs in aanraking komen met de tweede rijkstaal.

Win het boekje van SFBO!
It pake & beppe (en oare grutte freonen)-boekje, met foto’s van Tryntsje Nauta, wordt kosteloos verstrekt aan alle kinderen die op een tweetalige opvang of peuterspeelzaal zitten. Dit boekje kan vervolgens aan pake en/of beppe worden gegeven.

Wil jij, als pake, beppe of andere volwassen vriend, ook zo’n boekje in huis hebben? Doe dan mee met onze win-actie! Stuur voor 1 december 2016 een e-mail naar redactie@frieslandpost.nl en vertel ons waarom jij het boekje wilt winnen.

Meer informatie over het SFBO vind je op deze website. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delen:

Reacties