Juni editie 2018

0

Met natuurgebieden als Nationaal Park De Alde Feanen, De Lendevallei, It Bûten ild en Nationaal Park Lauwersmeer is Fryslân dé plek voor natuurliefhebbers. In deze editie van Friesland Post delen wij daarom nieuws uit de Friese natuur!

Zo gingen wij onder andere een dagje met Teun de Vries uit Burdaard op pad. Als schapenboer had Teun de Vries dagelijks te maken met mollen. Hij ging in de leer bij ‘in âld boerke’ en inmiddels is Teun zelf al meer dan twintig jaar actief op het gebied van mollen vangen.

Niet alleen mollen zijn wonderbaarlijke vermommingskunstenaars! De kleurige libel ‘bruine korenbout’ onttrekt zich namelijk een groot deel van zijn leven aan het zicht. Hoe? Dat vertelt Fokko Bosker u verderop in deze editie.

Veelal laten we de Friese natuur met rust, maar soms wordt er toch ingegrepen. Zo vindt er op dit moment een grote meta- morfose plaats in de eerdergenoemde Lendevallei, waarbij De Lende iets van haar oude luister terugkrijgt. Daarnaast is er onlangs een vaarweg gecreëerd tussen de Pikmar en de Sitebuorster Ie. Benieuwd naar wat zo’n nieuwe waterweg betekent voor de recreanten, de boeren, de bewon- ers én de natuur? Lees dan het verhaal van Karin Broer.

Wij hopen dat u net als ons geniet van de verhalen uit de Friese natuur!

Op zoek naar de vermommingskunstenaar

Op zoek naar de vermommingskunstenaar De lende kende in haar langjarige bestaan vele verschijningsvormen. Van een meanderende rivier in de mIddeleeuwen, een gevaarlIjke lastpost dIe boeren en burgers vrees inboezemde en veel overlast bezorgde In de 20ste eeuw, tot een gekanalIseerd en getemd stroompje. Op dIt moment vindt een ingrIjpende metamorfose plaats waarbIj de rivier iets van haar oude luIster terugkrIjgt. It Fryske gea is in haar sas met de nIeuwe kansen voor een van haar grootste reservaten in het Friese grensgebIed. De bruine korenbout profIteert volop van de ingrepen, de libel blijkt al net zo'n vermommingskunstenaar als het stroomdal waar het zich zo thuIs voelt.

Follow the blue line

Follow the blue line Het bloed stroomt waar het niet gaan kan: de liefde die Nynke Runia, initiatiefneemster van de vlasroute, voor de vlasbloem voelt, is écht! “Het is zo’n duurzaam en mooi product, we kunnen er talloze voorwerpen van maken, maar we doen het gewoon nog niet.” Hoog tijd voor een project waarin vlas centraal staat, vond Nynke. Ze ontwikkelde, samen met diverse andere mensen een heuse vlasroute genaamd ‘Follow the blue line.’

'Een daalders plak' op Terschelling

'Een daalders plak' op Terschelling Een daalders plak. Zo noemt Ellen Starrenburg (73) haar huis op West-Terschelling. De imposante voormalige loodscommissariswoning betekent veel voor haar. Niet alleen door de ruimte en het uitzicht op de duinen achter huis, maar ook door de nabijheid van de vuurtoren, waar haar vader wachter was. “Vanaf de bank kijk ik uit op de vuurtoren en voel dan vaak zijn aanwezigheid.”

Weelderige Fryske wegbermen

Weelderige Fryske wegbermen We mogen ons rijk voelen met de prachtige bloemrijke bermen in ons Fryslân. Dankzij het ecologisch bermbeheer wordt de plantenrijkdom steeds groter en dat helpt bovendien mee om de insecten weer een kans te geven, want daar gaat het niet goed mee. Maar ook voor ons is het mooi dat de kale bermen uit de mode zijn: het is nu weer een feest om te zien!

Het verhaal achter drie Friese vakantiehuisjes

Het verhaal achter drie Friese vakantiehuisjes De rust, de ongerepte natuur, de schone Friese lucht: allemaal ingrediënten voor een zorgeloze tijd. Dat veel Friezen dan ook graag in hun eigen provincie blijven tijdens de vakanties, zal niemand verbazen! Toch waren wij enorm verrast door het aantal reacties op onze oproep op onze Facebookpagina, waarbij wij onze lezers vroegen naar hun bijzondere Friese vakantiehuisjes. Uit de stapel tips hebben wij drie pareltjes gevist! Kijkt u met ons mee?

Mollenvanger Teun de Vries

Mollenvanger Teun de Vries Op de eerste zomerse dag in het voorjaar van 2018 hebben we een afspraak met Teun de Vries, dé mollenvanger van Fryslân gemaakt. We mogen vandaag met Teun het land in om te mollenvangen, absoluut geen straf met het mooie weer. De lente is het uitgesproken jaargetijde om mollen ten vangen. De locatie is de Fennewei in Hantumeruitburen, een dorpje in de gemeente Dongeradeel, even te noorden van Dokkum. Terwijl wij op de afgesproken plaats staan te wachten komt Teun, gekleed in moderne groene overal, om de hoek van de boerderij vandaan. “Sa dêr wiene jim al. Wolkom!”

Een aanwinst voor de watersport

Een aanwinst voor de watersport Fryslân heeft er een nIeuw stukje vaarwater bIj. Het Suderburds Wiid, verbindt het Pikmeer met de Wijde Ee. 25 hectare extra water, waar vooral de watersport heel blij mee is. Meer variatie in rondjes en minder drukte in de Tijnje.

Tichelaar aan de gevel

Tichelaar aan de gevel De hete ovens van Koninklijke Tichelaar Makkum leveren wereldberoemd keramiek. Het zijn niet de vazen, het zijn tienduizenden tegels voor imposante gebouwen overal ter wereld.

Delen:

Reacties