Juni-editie 2021

0

Het juni-nummer van Friesland Post ligt in de winkels en bij de abonnees op de mat. Boordevol mooie, leuke en bijzondere verhalen. In deze editie komen onder meer onderwerpen ter sprake, waar het om ‘behouden van’ gaat. Zo vertelt Caroline Verhoeven over culinaire Friese rituelen rondom rouw en Siebe Steegenga over hoe zijn modewinkel standhoudt in Balk. Ook spreken we de Friese damclubs over het teruglopende ledental en poppendokter Jan Kalsbeek over het restaureren van waardevolle erfstukken en nog veel meer.

Wit goud uit Fryslân

Wit goud uit Fryslân Aan de rand van de Bremer Wildernis wordt door Jelmer en Jetske Albada en het Friese paard Teade hard gewerkt aan het witte goud van Gaast'sperges: asperges uit Gaasterland. Friesland Post nam een kijkje.

Nieuwe denkers gezocht!

Nieuwe denkers gezocht! Friese damclubs en -verenigingen waren rijkelijk aanwezig in Fryslân, maar de denksport lijkt veel tegenslag te ervaren. Het aantal bij clubs aangesloten leden neemt af, met krimpende, fuserende en verdwijnende clubs tot gevolg. Zonde, want dammen is hartstikke goed voor je brein.

Poppen- en berendokter Jan Kalsbeek

Poppen- en berendokter Jan Kalsbeek De poppen- en berendokter klinkt als een fictief personage uit een kinderboek, maar Jan Kalsbeek uit Drachten draagt deze bijzondere titel al meer dan dertig jaar. In al die tijd heeft hij al heel wat patiëntjes op de operatietafel gehad.

Fokko Bosker gaat op zoek naar de zwarte stern

Fokko Bosker gaat op zoek naar de zwarte stern In de Jan Durkspolder, een laagveenmoeras bij Earnewâld in beheer bij It Fryske Gea, gaat Fokko Bosker op zoek naar de zwarte stern.

Friese rouwkost

Friese rouwkost Gastvrijheid tijdens de rouwperiode ging gepaard met tradities en rituelen, die langzaam in de vergetelheid zijn geraakt. Caroline Verhoeven vertelt over de bijzondere culinaire gebruiken in de rouwperiode.

Het mysterieuze Kempenesse

Het mysterieuze Kempenesse De ligging van Kempenesse is lange tijd een mysterie geweest, maar heel waarschijnlijk lag dit verdwenen dorp tussen Pingjum en Witmarsum.

Delen:

Reacties