Maart editie 2020

0

Het gezegde ‘maart roert zijn staart’ is in ons kikkerlandje geen onbekende. En zeker niet voor weerman Maurice Middendorp. Per toeval belandde Maurice bij RTL en inmiddels is hij alweer ruim vier jaar dagelijks te zien. Verderop in deze editie lees je hoe hij bij RTL beland is én welke gemene deler Maurice en Piet Paulusma met elkaar verbindt.

Niet alleen het weer is een veelbesproken onderwerp in Fryslân, ook de leefbaarheid van onze provincie staat in de kijker. Uit onderzoek naar de leefbaarheid binnen Fryslân blijkt name- lijk dat het Friese landschap er de afgelopen

vijf jaar op achteruit is gegaan. Toch scoort Fryslân – van alle provincies – het hoogst
op ‘leefbaarheid’. Voor ons een interessant contrast, en de aanleiding om uit te zoeken
hoe belangrijk het landschap dan eigenlijk is voor de Friezen. Is het er inderdaad op achteruit gegaan? Is een mooi landschap een voorwaarde voor een goede leefbaarheid? Je leest het vanaf pagina 54.

Het landschap is in ieder geval een belangrijke factor voor vlinders! Door onder andere verdro- ging van het landschap, stikstofproblematiek en de terugloop van diverse plantensoorten,

is het aantal dagvlinders in de Friese natuur fors afgenomen. Een verontrustend geluid dat vraagt om actie! Hoe jij je steentje kunt bijdragen aan een vruchtbare leefomgeving voor de vlinder? Een aantal tips vind je vanaf pagina 28.

De redactie

RTL-weerman Maurice Middendorp over het weer!

RTL-weerman Maurice Middendorp over het weer! “Lekker weertje he?” Het is zonder twijfel de meest gestelde openingsvraag voor een gesprek. Wie de vraag echter aan Maurice Middendorp (30) stelt, krijgt een ietwat ander antwoord dan de verwachte reactie. Als weerman vertelt hij dagelijks bij RTL en Buienradar in geuren en kleuren wat het weer gaat worden. “De kunst is om er een stukje van jezelf in te leggen”, verklapt hij.

Foto: Nick van Ormondt

Breng fleur in huis

Breng fleur in huis De afgelopen maanden waren de dagen gevoelsmatig kort. Lang donker in de ochtend, en al ruim voor het avonduur geen hand meer voor ogen te zien. Het is fijn vast te stellen dat de dagen langzaam maar zeker weer lengen. Ook de natuur ontluikt uit zijn winterslaap. Bloemknoppen ontspruiten en vogels zingen de vrolijkste verzen. Het hangt in de lucht: de lente is in aantocht! Verjaag de kilte van de winter uit je interieur en blaas een frisse lentewind door je huis met deze leuke DIY-projecten. Bovendien is knutselen een leuke bezigheid die je creativiteit ontsteekt.

Foto: www.myluice.com

Toerisme zorgt voor reuring in Fryslân

Toerisme zorgt voor reuring in Fryslân Fryslân is een toeristische provincie. De verwachting is dat het toerisme in Fryslân sterk gaat groeien. Zo verwacht Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) dat het aantal buitenlandse toeristen in Nederland tot 2030 met de helft toeneemt en het aantal toeristen in eigen land met ruim een kwart. Fryslân kan daar van mee profiteren. Culturele Hoofdstad 2018 en plaats 3 in de top 10 van ‘Best in Europe’ bestemmingen van Lonely Planet hebben voor meer internationale bekendheid gezorgd. Maar wat vinden de inwoners van Fryslân van toerisme? Wat zien zij als voor- en nadelen van (meer) toerisme? Via Panel Fryslân van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) gaven ruim 3000 inwoners van Fryslân hierover hun mening.

Foto: Wilma de Vries

Help de dagvlinder overleven

Help de dagvlinder overleven Een verontrustend geluid: het aantal dagvlinders in de Friese natuur is de afgelopen jaren fors afgenomen. Meerdere factoren hebben ertoe geleid dat deze elegante schubvleugelige steeds minder binnen de Friese contreien waar te nemen is. Het veranderende klimaat heeft daar onder andere schuld aan. Ook is er gelukkig een positief tegengeluid.
Jij kunt jouw steentje bijdragen aan het creëren van een vruchtbaardere leefomgeving voor de vlinder. We staken ons licht op bij Vlinderwerkgroep Friesland:
“Richt een café in, bouw een hotel en creëer een woonplaats!”

Het belang van het Friese landschap

Het belang van het Friese landschap In de maand juni van 2019 publiceerde het Fries Sociaal Planbureau een interessant onderzoeksrapport: ‘Leven yn Fryslân.’ Fryslân scoorde van alle provincies het hoogst op ‘leefbaarheid’! Het opmerkelijke was dan ook, dat bijna 33% van de ondervraagden daarbij wel aangaf dat het Friese landschap er in de afgelopen vijf jaar op achteruit was gegaan. Voor ons een interessant contrast, en de aanleiding om uit te zoeken hoe belangrijk het landschap dan eigenlijk is voor de Friezen. Is het er inderdaad op achteruit gegaan? Is een mooi landschap een voorwaarde voor een goede leefbaarheid?

Door de wol geverfd

Door de wol geverfd De negen schapen van Tineke van der Zweep uit Nes (bij Paesens-Moddergat) scharrelen rustig door hun winterhok. Allemaal zijn ze al ontdaan van hun wintervachtje. De wol ligt inmiddels bij het spinnenwiel, klaar om verwerkt te worden tot een bolletje wol, waarmee Tineke de mooiste creaties maakt. “As ik in skiep sjoch, betink ik fuortendaliks wat ik fan de wol meitsje kin. It is in ferslaving, dêr’t gjin pillen foar binne”, lacht ze.

Foto: Tom Coehoorn - ThomasVaer

It ferhaal fan Snits

It ferhaal fan Snits Elk dorp en elke stad had vroeger zijn verhalenverteller. In Fryslân zijn nog altijd verhalenvertellers te vinden. Storytellers kennen hun omgeving vaak heel goed, de natuur en de aard van de mensen. Sommige ingrediënten berusten op werkelijkheid, andere worden overtrokken en berusten op fantasie. Ditmaal gaan we op bezoek bij Alice Booij (1952) geboren en getogen in Sneek, de stad waar ze zich thuis voelt.

Foto: Tom Coehoorn - ThomasVaer

Restaurator Guido Hengeveld herstelt schilderijen

Restaurator Guido Hengeveld herstelt schilderijen Guido Hengeveld weet veel van schilders en schilderskunst, is vaardig met penselen, maar van zijn hand zijn weinig werken te vinden. Toch heeft hij er honderden onder handen gehad, als schilderijenrestaurator. “Van Rubens tot Herman Brood.”

Foto: Bert de Jong

Delen:

Reacties