Op zoek naar 544 Friese nachtvlindernamen

0

Voor zo’n 544 nachtvlinders is er nog geen Friese naam en die moeten er wel komen, vinden onder meer macro- en nachtvlinderfotograaf Durk Schakel uit Deinum en waddenherberg The Friezinn in Westhoek. Met ‘Projekt Nachtflinnter’ schakelen zij de hulp van het publiek in om de ontbrekende Friese namen voor de nachtvlinders aan te vullen. 


Bij Waddenherberg The Friezinn in de Westhoek is men bezig met de nacht en de donkerte en worden
onder andere nachtvlinders gefotografeerd. Veel nachtvlinders hebben nog geen Friese of Bildtse naam. Durk Schakel heeft een lijst opgesteld met Latijnse en Nederlandse vlindernamen die voor een deel ook Friese namen bevat, maar er ontbreken dus nog 544 namen. Schakel: “Fanút it twaddehâns boek oer Fryske nachtflinters fan de Fryske Akademy ha ik in soad Fryske nammen fûn. Letter is de list ek oanfuld troch de Vlinderwerkgroep Friesland.” 

Friese namen aandragen

Tijdens de Nacht van het Wad op zaterdag 26 juni maakt Schakel in Westhoek een opstelling om nachtvlinders te fotograferen. Bezoekers van de Nacht van het Wad kunnen dan ook een Friese naam aandragen. Met de hulp van het publiek hopen ze deze lijst aan te kunnen vullen.  Ook is het mogelijk via de website van The Friezinn  de ontbrekende namen te vinden en hiervoor Friese vertalingen aan te bieden. Eveneens Bildtse namen zijn welkom!

Ligusterpijlstaart (c) Durk Schakel

Donkerte van de Wadden

Waddenherberg The Friezinn maakt deel uit van het project ‘Donkerte van de Wadden’ van onder
andere de Waddenvereniging, Friese Milieu Federatie en de gemeente Waadhoeke. Het is bedoeld
om donkerte als bijzondere waarde van het gebied onder de aandacht te brengen. Herbergier Douwe
Gerlof Heeringa: “It giet om meidwaan, dus ljochten út en mear oandacht foar it tsjuster. It blykt dat
der mear leven en bioferskaat komt, at it donkerder is. Dat hâldt yn ús gefal yn dat wy minsken earst
bewust meitsje wolle om dernei mear kennis, begrip en wurdearring op te heljen. Wy tinke dat wy
dernei pas in échte feroaring sjen kinne. Ús projekt Nachtflinnter is hjir in foarbyld fan.

Programma Nacht van het Wad Westhoek

De avond in de Westhoek heeft het volgende programma:

  • 21:00 uur start opstelling nachtvlinders (deze is de hele avond te zien)
  • 21:15 uur Kampvuurmuzikant Peter Krako speelt
  • 21:30 uur RUG-studente Nynke start met donkerteroutes met speciale meters
  • 22:00 uur Onthulling Maanwijzer – Kampvuurmuzikant Peter Krako speelt
  • 22:15 uur Zilte proeverijen, donker proeven
  • 22:30 uur RUG-studente Nynke start met donkerteroutes met speciale meters
  • 22:45 uur Kampvuurmuzikant Peter Krako speelt
  • 23:00 uur Einde activiteiten buiten, alleen de vlinderopstelling blijft staan.

Voor sommige onderdelen zoals de zilte proeverijen wordt een bijdrage gevraagd. Verder is deze
avond gratis te bezoeken. Parkeren kan op de parkeerplaats bij de kwelder.

Delen:

Reacties