Wat te is de staat van het Nederlands (en het Fries)?

0

Twee jaar geleden hebben duizenden mensen ervoor gezorgd dat het gebruik van het Nederlands en andere talen (waaronder het Fries) in bepaalde maatschappelijke situaties voor het eerst in kaart kon worden gebracht voor Nederland, Friesland, Vlaanderen en Brussel. Het is nu opnieuw mogelijk om aan het onderzoek deel te nemen, en wel aan de eerste herhaling van specifieke deelgebieden binnen het sociaal verkeer, het online gebruik en de wetenschap.

Doel van het onderzoek
De Taalunie wil met het onderzoek ‘De staat van het Nederlands’  ontwikkelingen en tendensen in het talengebruik opvolgen en bekijken waar eventueel nieuwe beleidsmaatregelen nodig zijn om de positie van het Nederlands te behouden of te verstevigen. Met dit eerste herhalingsonderzoek zal meer aandacht worden besteed aan talige variatie binnen het Nederlands en al dan niet erkende streektalen en zullen voor het eerst ook de talenkeuzes in Suriname worden geïnventariseerd.

Doelgroep
De onderzoekers hopen uiteraard zoveel mogelijk mensen te bereiken, maar ze willen vooral  jongeren, ouderen en van huis uit niet-Nederlandstaligen  in het bijzonder aansporen zich voor de nieuwe, beperktere enquête aan te melden. Hun en ook jouw bijdrage is van groot belang om ook de nieuwe onderzoeksresultaten zo representatief mogelijk te maken.

De enquête
Het onderzoek naar de ‘Staat van het Nederlands’ wordt in opdracht van de Taalunie uitgevoerd door het Meertens Instituut in Nederland en Friesland, de Universiteit Gent in Vlaanderen en Brussel, en het Instituut voor de Opleiding van Leraren in Suriname.

Wil je deelnemen aan het onderzoek? Bezoek dan deze pagina van het Meertens Instituut. Het kost je niet meer dan 15 minuten van je tijd! In 2020 ontvang je vervolgens weer een uitnodiging voor een enquete. Zo kunnen de onderzoekers de staat van het Nederlands en Fries goed in de gaten houden 😉

Delen:

Reacties